Algemene voorwaarden

Personenvervoer

Alle personenvervoer geschiedt op de personenvervoercondities de Nederlandse Binnenvaartvereniging gedeponeerd ter griffie der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht.

Sleepwerk en assistentie

Alle sleepwerk en assistentie geschiedt op de ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht gedeponeerde "Algemeene Sleepconditien 29 juli 1919" en alle peronenvervoercondities der Nederlandse Binnenbeurtvaartvereniging, gedeponeerd Ter Griffie der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.

Rederij Plas is gesloten tot en met 14 januari 2022

Vanaf zaterdag 15 januari 2022 kunt u hopelijk weer bij ons terecht voor een rondvaart. Tot dan!

Ga door naar de website

Rederij Plas is closed until Januari 14th 2022

Next Saturday, Januari 15th, 2022, we hope you can visit us again for a cruise. See you then!

Continue to website