Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Rederij E.E. Plas. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Rederij Plas B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Rederij Plas B.V. of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Rederij Plas B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.rederijplas.nl door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Rederij Plas is gesloten tot en met 14 januari 2022

Vanaf zaterdag 15 januari 2022 kunt u hopelijk weer bij ons terecht voor een rondvaart. Tot dan!

Ga door naar de website

Rederij Plas is closed until Januari 14th 2022

Next Saturday, Januari 15th, 2022, we hope you can visit us again for a cruise. See you then!

Continue to website