Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Rederij E.E. Plas. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Rederij Plas B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Rederij Plas B.V. of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.Informatie van derden

Rederij Plas B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.rederijplas.nl door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.